Warsztaty z fizyki na Politechnice Łódzkiej

W dniu 17 lutego 2020 r. grupa 15 uczniów i uczennic rozszerzających fizykę z klasy 3 PE Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu przygotowujących się do matury z fizyki uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych z optyki i elektroniki w Instytucie Fizyki Politechniki Łódzkiej.

Uczniowie pracowali w dwuosobowych grupach lub samodzielnie wyznaczając współczynnik załamania światła dla szkła kilkoma metodami. Pod kierunkiem Pana dra inż. Piotra Górskiego wykonywali pomiary, rysunki i obliczenia korzystając z kart pracy przygotowanych przez pracowników Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Pan dr inż. Piotr Górski zapoznał uczestników zajęć m. in. z aberracją sferyczną i chromatyczną, wyznaczaniem współczynnika załamania m. in. na podstawie badania przejścia promieni przez pryzmat, płytkę równoległościenną, układy soczewek.

Z kolei Pan dr Rafał Ledzion, Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej, prowadził zajęcia z pomiarów elektrycznych. Zapoznał naszych uczniów z metodami wyznaczania niepewności pomiarów elektrycznych. Pod kierunkiem Pana dra Rafała Ledziona uczestnicy dokonywali pomiarów napięcia i natężenia, na podstawie których za pomocą komputera tworzyli charakterystykę prądowo-napięciowa opornika i diody półprzewodnikowej.

Czterogodzinne zajęci były okazją do utrwalenie i poszerzenia wiadomości i umiejętności z optyki i elektrotechniki, co jest szczególnie ważne przed zbliżająca się maturą.

 

Tekst i fotografie Marek Rybicki