WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

  Warunkiem przyjęcia ucznia do liceum jest złożenie do dnia 24 lipca 2019r. (środa) do godz. 12.00  świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, zaświadczenia z egzaminu gimnazjalnego lub z egzaminu po szkole podstawowej oraz wyjazd integracyjny do Popowa k/Serocka w terminie od 19 do 23 sierpnia 2019r.

  Zebranie organizacyjne w sprawie wyjazdu integracyjnego odbędzie się w dniu 18 lipca 2019r. o godz. 14.30 /w małej salce gimnastycznej/. Karty kwalifikacyjne na wyjazd proszę pobrać w sekretariacie szkoły.

  Obecność obowiązkowa.

 

 

  Informujemy, że w dniu 18 lipca 2019r. w godz. 15.00 – 17.30 w naszej szkole odbywać się będą przymiarki obowiązkowych mundurków szkolnych /koszulki, marynarki, żakietu/.

Producent będzie pobierał zaliczkę w wys. 100,00 zł.

 

 

 

  Wykaz podręczników do klas pierwszych liceum znajduje się na stronie internetowej szkoły – www.pijarska.pl

 

 

Łowicz, dnia 16 lipca 2019r.