Wielki sukces gimnazjalistek w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Angielskiego

Jaka jest recepta na osiągnięcie  sukcesu w Wojewódzkim Przedmiotowym Konkursie z Języka Angielskiego organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi?  Bardzo prosta: praca, praca, praca, praca, praca, a przy  tym skromność i pokora. Takimi cechami wyróżnia się wielu uczniów, między innymi Zuzia Sobierajczyk z kl. IIIa i Małgosia Kosiorek z klasy II a naszego gimnazjum. 

Czy Wojewódzki Przedmiotowy Konkurs z Języka Angielskiego jest łatwy? Nie, wymaga dobrej znajomości języka, daleko wykraczającej podstawę programową dla gimnazjum.

Zatem, w jaki sposób można się do niego przygotować?  Przygotowania należy rozpocząć najwcześniej, jak to możliwe. Pierwszym etapem jest zgłoszenie nauczycielowi chęci udziału w nim, a następnie żmudne, systematyczne uczęszczanie na zajęcia dodatkowe, solidne wykonywanie powierzonych zadań gramatycznych i leksykalnych,  czytanie lektur, wykorzystywanie internetu do słuchania i nauki piosenek, oglądania  kanałów obcojęzycznych (BBC) ćwiczenie umiejętności formułowania wypowiedzi  ustnej i pisemnej na określone tematy. Ostatnim etapem jest zgłoszenie uczestnika i sukcesywne przechodzenie kolejnych etapów, począwszy od szkolnego (test gramatyczno – leksykalny ) poprzez rejonowy (test gramatyczno – leksykalny z elementami kulturoznawstwa brytyjskiego i amerykańskiego),  kończąc na wojewódzkim (test gramatyczno – leksykalny, umiejętność formułowania dłuższej wypowiedzi pisemnej i rozmowa z członkami komisji na rożne tematy ). Zuzia i Małgosia  bardzo solidnie przygotowywały  się do kolejnych etapów. Zuzia uzyskała 75 punktów z 80 możliwych, co zakwalifikowało do  grona LAUREATÓW. Poza prestiżowym osiągnięciem Zuzia wywalczyła zwolnienie z  egzaminu gimnazjalnego z  języka obcego nowożytnego z wynikiem 100% w  części podstawowej i rozszerzonej oraz pierwsze miejsce na liści  przy rekrutacji do wymarzonego liceum.  Nieco niższy, ale również  bardzo wysoki wynik uzyskała Małgosia. kwalifikując się do  grona  FINALISTÓW.  Gratulujemy Zuzi i Małgosi i cieszymy się z ich sukcesu!

p. Agnieszka Bochniak