Wielki sukces na maturach

Pijarskie Liceum Ogólnokształcące to:

– 100% zdawalność na maturze

 

4 lipca 2019r. CKE opublikowała wyniki matur. Wszyscy absolwenci Pijarskiego LO zdali maturę, a wyniki znacznie przekraczały średnią krajową.

 

– Ważniejsze sukcesy uczniów z ostatnich kilku lat

Czytaj więcej

 

– „Złota Szkoła”

 

94. miejsce w kraju
6. miejsce w województwie łódzkim
w rankingu Perspektywy 2020

 

Czytaj więcej

 

– SZKOŁA SUKCESU  (EWD)

PLOKP – Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu

Pobierz plik DPF