Wielkopostny dzień skupienia nauczycieli

W miniony piątek, 5 marca 2021 r., nauczyciele naszych szkół przeżywali swój wielkopostny dzień skupienia. Rozpoczął się on o 18.00, wspólnie przeżytą drogą krzyżową w kościele oo. pijarów.  Przedmiotem rozważań, odczytanych przy każdej stacji była RODZINA i jej wpływ na kształtowanie postaw młodego pokolenia. Czytane refleksje pozwalały zastanowić się nad rolą jaką w dzisiejszym świecie odgrywa dom rodzinny, w którym dzieci i młodzież uczą się miłości, wzajemnego szacunku i przebaczenia.

 Czytane teksty zostały napisane przez ojców pijarów, którzy przez ostatnie 25 lat pracowali w naszej szkole i towarzyszyli uczniom i ich rodzinom w procesie duchowej formacji. Mieliśmy też czas osobistego spotkania z Jezusem w Adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy szkolnej oraz powierzenia Mu siebie i swoich rodzin podczas Mszy św.

Miło było spotkać się ze sobą i razem trwać na modlitwie.

Bożena Siekiera