Wielojęzyczność górą? Oui! Da! Ja! Wielokrotny sukces uczniów Pijarskiego Gimnazjum w językach obcych

Zdjęcie użytkownika Francuski Szkoły Pijarskie.W dzisiejszych czasach nikogo nie trzeba przekonywać o potrzebie czy wręcz konieczności nauki języki obcych. Ciekawe podróże, fascynujące studia na zagranicznych uczelniach czy atrak-cyjna praca jest możliwa często właśnie dzięki znajomości tzw.”drugich” języków. To one „robią różnicę” i umożliwiają bezpośrednie kontakty, nawiązywanie przyjaźni czy kuluarowe rozmowy w biznesie bez pośrednictwa tłumacza i bez faux pas.

Poznając inny język wchodzimy w odrębną przestrzeń kulturową, która rozwija nasze horyzonty i pozwala zrozumieć inną mentalność. Takim nieodłącznym elementem kultury jest muzyka, szczególnie istotna w życiu młodzieży.

I właśnie na XIII Wojewódzkim Konkursie Piosenki w Językach Obcych w Skierniewicach, w sobotę 2 grudnia, pijarska młodzież pokazała się z najlepszej strony śpiewając o rzeczach dla nich ważnych: miłości, jej braku i poszukiwaniu, o priorytetach i o wrażliwości na krzywdę dziejącą się obok nas, o przemijaniu i pośpiechu współczesnego świata.

Jako jedyni spośród około czterdziestu wykonawców młodzi muzycy akompaniowali każdej piosence na instrumentach: na pianinie Miłosz Włodarczyk i Julia Szymańska, na gitarach: akustycznej Adam Głowacki i basowej Filip Wojda, akordeonie Paweł Tomala i skrzypcach Julia Banaszczyk. Autentyczna muzyka, doskonała dykcja i bezbłędnie opanowany tekst w języku obcym, zaowocował wieloma nagrodami: I miejsce i nagroda publiczności dla Kuby Michalaka za piosenkę w języku francuskim (po raz drugi w tym konkursie), II miejsce dla Lidii Kuś i Pawła Tomali za piosenkę w języku niemieckim oraz II miejsce dla Aleksandry Bryłyza piosenkę w języku rosyjskim. Oryginalne wykonanie było możliwe dzięki doskonaleniu swoich umiejętności przez młodzież w szkołach muzycznych.

Ktoś mógłby powiedzieć ”to tylko konkurs piosenki”, owszem, trudno porównywać go do konkursu np. kuratoryjnego ale niewątpliwe wymaga on od wykonawców dobrej znajomości języka, talentu muzycznego oraz umiejętności wykraczających poza mury szkolne czyli pokonania strachu przed występami publicznymi i przekonania do siebie odbiorców. Jest to ważna kompetencja w dzisiejszych czasach, gdzie wiedza, poczucie własnej wartości i dobra prezencja są niezbędne w osiągnięciu osobistego sukcesu. Czego życzymy naszym młodym artystom i czekamy z niecierpli-wością na kolejne muzyczne wyzwania.

Nauczyciele języków obcych
Małgorzata Wiśniewska,
Dorota Krawczyk,
Joanna Kucharek