Wiosenne spotkanie z przedszkolakami

Pierwszy dzień wiosny upłynął w szkole pijarskiej na spotkaniu z łowickimi przedszkolakami. Małych gości przywitali piosenką „Wiosna, wiosna dziś na łące” uczniowie z klasy IIIa wraz z wychowawczynią p. Bożeną Wojciechowską. Śpiewowi towarzyszył akompaniament na dzwonkach i gitarze. 

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie pt.: „Brzydkie kaczątko” w wykonaniu dzieci z kółka teatralnego prowadzonego przez p. Bożenę Siekierę. Uczniowie z klasy IIIb z wielkim zaangażowaniem zaprezentowali sztukę. Z werwą odegrali poszczególne scenki prezentując dobry warsztat aktorski, odwagę i doskonałą umiejętność ruchu scenicznego. A wszystko to działo się na tle scenografii przygotowanej przez rodziców uczniów klasy IIIb.

 Całości dopełniała muzyka Griega i Vivaldiego – a operatorami dźwięku byli uczniowie klasy VIIIa pod kierunkiem p. Rafała Strugińskiego. Zespół ten uatrakcyjnił występ puszczając na scenę kolorowe wiązki światła, odpowiednie do odgrywanej pory roku.  

Przedszkolaki z zapartym tchem śledziły losy małego kaczątka, były skupione i pełne współczucia do jego dramatycznych losów. Zwieńczeniem spotkania było wspólne zdjęcie gości z małymi aktorami oraz wręczenie im małych upominków w postaci książeczki do przedszkolnej biblioteczki i słodkości.  

Bożena Siekiera wychowawca kl. IIIb