Witamy w Klubie…

Z początkiem 2016 roku, po kilkuletniej przerwie, wznowił działalność UKS „Pijarski Klub Sportowy”. Jego funkcjonowaniem kieruje 6-osobowy zarząd w składzie:

•p. Tadeusz Rutkowski – prezes
•p. Bożena Mostowska – wiceprezes
•o. Jakub Wojciechowski – sekretarz
•p. Damian Górski – skarbnik
•p. Piotr Czerwiński – członek
•p. Dominik Kuś – członek

Zadaniem Klubu jest popularyzowanie ruchu poprzez sport, szkolenie w zakresie wybranych dyscyplin sportu oraz uczestnictwo we współzawodnictwie na różnych szczeblach.

W ramach Klubu funkcjonują 3 sekcje sportowe: szachy, piłka siatkowa oraz biegi lekkoatletyczne.

Szkolenie w poszczególnych sekcjach prowadzą wykwalifikowani instruktorzy: p. Robert Chojnowski – szachy, p. Damian Górski – siatkówka oraz p. Tadeusz Rutkowski – biegi.

Aby uczestniczyć w zajęciach treningowych prowadzonych w ramach Klubu, uczeń jest zobowiązany złożyć deklarację członkowską oraz uiścić składkę roczną, która w tym roku wynosi 50,00 zł.

Obecnie w zajęciach sportowych wszystkich sekcji Klubu uczestniczy 42 zawodniczek i zawodników.

Na początku bieżącego roku UKS „Pijarski Klub Sportowy” wziął udział w Otwartym Konkursie Ofert na wsparcie zadania publicznego ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Łowicza i z satysfakcją pragnę nadmienić, że Klub otrzymał ze środków budżetu Gminy Miasta Łowicza na 2016 rok dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł.

Mam nadzieję, że uczniowski klub sportowy będzie ciekawą ofertą dla  miłośników czynnego sportu. Jestem przekonany, że działalność Klubu przyczyni się do podniesienia poziomu sportowego uczestników zajęć oraz do powiększenia dorobku osiągnięć uczniów pijarskich szkół w Łowiczu.

Zapraszam chętnych uczniów do udziału w szkoleniu sportowym z wybranej dyscypliny funkcjonującej w ramach Klubu.

W imieniu Zarządu
Tadeusz Rutkowski