Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe z Historii i WOS-u (Etap 1)

     W Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z WOS-u do etapu  rejonowego awansowało 4 uczniów  gimnazjum (opiekunowie: pani Joanna Kucharek i Piotr Komuński).

    W Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Historii do etapu rejonowego awansowało 3 uczniów gimnazjum (opiekun – pani Joanna Kucharek) i 4 uczniów szkoły podstawowej (opiekunowie: pani Joanna Kucharek i pani Monika Scęcelek).