Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe z Historii i WOS-u (Etap 2)

     W Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z WOS-u  do etapu wojewódzkiego awansowali: Patrycja Mycka i Mikołaj Seliga (opiekun – pani Joanna Kucharek).

    W Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Historii do etapu wojewódzkiego  awansowali: Szymon Adamczyk, Damian Okraska (opiekun – pan Piotr Komuński), Mikołaj Seliga, Przemysław Łazarski (opiekun – pani Joanna Kucharek).

Gratulujemy!