Wspaniały gest klasy IIIb

   W minionym roku szkolnym uczniowie klasy IIIb Gimnazjum wywalczyli najwyższą średnią ocen.

   Nagrodą za ich starania i wysiłek jest nie tylko satysfakcja i uznanie nauczycieli i dyrekcji szkoły, ale również bon w wysokości 400 zł. Zgodnie z życzeniem społeczności klasowej pieniądze te zostały przeznaczone na wsparcie dzieci z Domu Dziecka w Strobowie, wyjeżdżających na kolonie letnie. Zakupiliśmy kosmetyki ochronne dla nich, które wraz z piłką i zbiorem zadań matematycznych Z Peralty do ∞, w dniu dzisiejszym, 27 czerwca, wręczyła dzieciom Kamila Pruk – przewodnicząca naszej klasy. Gratuluję moim wychowankom i jestem z nich bardzo dumna!

Agnieszka Bochniak