WSPÓŁPRACA PIJARSKIEGO LO Z CENTRUM im. ADAMA SMITHA

Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu jest pierwszą szkołą  w Polsce, która podpisała umowę o współpracy z Centrum im. Adama Smitha. W ramach tej współpracy uczniowie naszej szkoły będą brali udział w wykładach z ekonomii, a także w tworzeniu programu edukacyjnego, który Centrum będzie realizowało też w innych szkołach.

Dlatego właśnie w dniu 26 lutego 2013 r. w Pijarskim LO odbył się pierwszy z tego cyklu wykład przeprowadzony przez ekonomistów – ekspertów Centrum im. Adama Smitha p. Andrzeja Sadowskiego i p. Ireneusza Jabłońskiego. W wykładzie uczestniczyli uczniowie klas humanistycznych i matematycznych naszego liceum, przedstawiciele klas III pijarskiego gimnazjum oraz zaproszeni uczniowie gimnazjów miejskich i I LO w Łowiczu wraz z opiekunami, łącznie ok. 220 osób.

W kontekście rozpoczętej rządowej debaty o wprowadzeniu w przyszłości w Polsce euro, zaproponowany temat dotyczył tego problemu i brzmiał: „Czy potrzebne jest nam euro ?”   Na początku p. A. Sadowski i p. I. Jabłoński zapoznali uczniów z celami wykładu, a następnie z najważniejszymi pojęciami związanymi z pieniądzem, podstawowymi zasadami polityki monetarnej i konwergencji, jakie musi spełniać kraj, który chce przystąpić do unii walutowej. Uczniów najbardziej zainteresował problem, czy Polska powinna przystąpić czy nie do strefy euro. Pan Ireneusz Jabłoński bardzo przystępnie przedstawił i wyjaśnił argumenty „za” i „przeciw” wejściu Polski do unii walutowej  UE. Wśród kryteriów zaprezentował trzy czynniki: polityczny, ekonomiczny i psychologiczny, które poparł konkretnymi przykładami. Na zakończenie wykładu obaj panowie – eksperci odpowiadali na pytania zadawane przez młodzież. Uczniowie pytali m.in. o sposób ustalania ewentualnego przeliczania złotówki na euro, czas i możliwość funkcjonowania dwóch walut jednocześnie czy zasad wystąpienia ze strefy euro.

Wykład był wyjątkowo interesujący, bo dotyczył problemów, z którymi w przyszłości wszyscy najprawdopodobniej będziemy musieli się zmierzyć, a wiedza może być również bardzo przydatna w trakcie przygotowywania się uczniów do olimpiad, konkursów lub egzaminów. Na pewno wiadomości przekazane na wykładzie pozwolą uczniom odpowiedzieć na pytanie: „Czy potrzebne jest nam euro ?”  Po wykładzie czekała wszystkich słodka niespodzianka w postaci ogromnego tortu udekorowanego wielkim, jadalnym stuzłotowym banknotem.Uczniowie podziękowali prelegentom gromkimi brawami.

Cieszymy się z nawiązania współpracy naszego liceum z kolejną placówką naukowo – badawczą.