Współpraca szkół pijarskich

Tradycją Pijarskiego  Liceum  Królowej Pokoju w Łowiczu są cykliczne wyjazdy zagraniczne, w których wzięło udział kilkuset naszych uczniów. W ostatnim czasie odwiedziliśmy: Włochy, Hiszpanię, Turcję, Londyn, Wiedeń, Wilno…

Zamknięcie szkół nie przeszkodziło nam szukać rozwiązań i możliwości na rozwijanie  w naszych uczniach komunikacji w językach obcych. Podjęliśmy współpracę ze szkołami pijarskimi mieszczącymi się w różnych częściach Europy (Hiszpania, Węgry, Słowacja, a być może Austria i Włochy).

Dla uczniów będą to organizowane międzynarodowe zajęcia wpisane w plan lekcji, które poprowadzą nauczyciele przedmiotowcy ze szkół partnerskich. Pierwsze efekty już są. Zostaliśmy zaproszeni, jeszcze w maju, do udziału w zajęciach (oczywiście w formie wirtualnej) prowadzonych przez EMBL czyli The European Molecular Biology Laboratory. Kolejną planowaną formą są wymiany uczniów w ramach partnerstw projektowych (ErasmusPlus) i wydarzeń organizowanych przez poszczególne szkoły. Nie da się ukryć , iż to doskonała okazja do zawierania nowych znajomości a może nawet trwałych przyjaźni.

Wykorzystując nowoczesne technologie zaplanowaliśmy spotkania nauczycieli  mające na celu  wymianę doświadczeń, współpracy metodycznej, organizacji wirtualnych wycieczek do ciekawych miejsc czy wspólnego przygotowywania scenariuszy zajęć. Ta współpraca z pewnością przyczyni się do poszerzenia warsztatu pracy: zastosowania nowoczesnych technologii, doskonalenia umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym i korzystania z doświadczeń kolegów i koleżanek z innych krajów.

Planujemy zwiedzanie partnerskich miast i państw (Hiszpanii, Węgier, Słowacji, a być może Austrii i Włoch), wspólne rozgrywki sportowe, dyskoteki w szkole, udział w rajdach, spływie kajakowym itd. Największą korzyścią płynącą z międzynarodowych spotkań młodych ludzi  jest ich wspólna komunikacja, wzajemne poznawanie się i miło spędzony czas.

Załączamy mapę naszych szkół partnerskich.