Wszyscy nasi maturzyści zdali!

Po raz kolejny zdawalność wyniosła w naszej szkole 100%, a abiturienci świetnie wypadli na maturze. Uzyskane przez naszych maturzystów wyniki są wysokie i przekraczają średnie krajowe.

Świetnie wypadła matematyka w zakresie podstawowym – wynik jest aż o 23 p. % wyższy od średniej krajowej. Równie imponujący wynik uzyskali maturzyści z podstawowego języka angielskiego – wynik jest lepszy o 18 p.%. Z kolei język polski wypadł lepiej o 7 p.%.

Po raz kolejny nasi maturzyści uzyskali też najlepsze wyniki w powiecie ze wszystkich matur na poziomie rozszerzonym i są one znacznie wyższe od średnich krajowych:

  • z biologii aż o 41 p. % wyżej;
  • z chemii o 47 p.%;
  • z matematyki o 33 p%;
  • z fizyki o 32 p. %;
  • z historii o 27 p. %.
  • z języka polskiego o 21 p.%;
  • z języka angielskiego o 19 p. %
  • z geografii o 19 p.%;

Gratulujemy Maturzystom i Ich nauczycielom. Jesteśmy przekonani, że te wyniki pozwolą Wam dostać się na wymarzone studia!