Wszyscy zdali … imponująco!

Wyników tegorocznej matury 2013/2014 może pozazdrościć nam niejedna szkoła. Pijarskie Liceum uplasowało się na 8. miejscu w województwie łódzkim w kategorii średnich wyników matur obowiązkowych. Średnie z przedmiotów przedstawiają się następując: najlepiej wypadł język angielski: 88,93 %, matematyka – 76,47% oraz język polski  – 64,59%, co dało ogólną średnią 76,66 %. Średnia z wyników matury podstawowej dała nam 7. miejsce w województwie. Wyniki z matur rozszerzonych również przedstawiają się imponująco: język polski to 85,19 % (1,2. miejsce w województwie), język angielski 80,40 % (4. miejsce w województwie) oraz „królowa nauk” –  matematyka 56,36 % ( 3. miejsce w województwie). Serdeczne gratulujemy wszystkim nauczycielom, którzy przyczynili się do tego sukcesui maturzystom. Wspólne zaangażowanie przyniosło zakładany rezultat. Przed kolejnym rocznikiem stoi nie lada wyzwanie, gdyż poprzeczka jest bardzo wysoko. Życzymy Wam wytrwałości.