„Wszystko zaczyna się od modlitwy…”

Najważniejszą lekcją w naszych szkołach, bo lekcją uczącą miłości i „bycia ze sobą” poprzez bycie z Chrystusem, jest modlitwa. Każdego dnia o 8 rano nauczyciele i uczniowie zbierają się, by wspólnym pacierzem i śpiewem (niekiedy również tańcem) wielbić Boga. Jest to również czas, kiedy zawierzamy codzienne (większe i te mniejsze) troski naszemu patronowi – świętemu Józefowi Kalasancjuszowi – i prosimy o dary Ducha Świętego. W październiku, „różańcowym miesiącu”, o wstawiennictwo i opiekę zwracamy się przede wszystkim do Matki Boskiej.