ROZDANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH 2020

Na dużej sali gimnastycznej odbędzie się rozdanie świadectw maturalnych w następujących godzinach:

12:00  III PE (wszyscy maturzyści)
12:30  III BCH (wszyscy maturzyści)
13:00 III H (wszyscy maturzyści)

Wejście od strony wirydarza. Prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych.