Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik

W tym tygodniu, a dokładnie 7 stycznia 2016 roku udaliśmy się na jednodniową wycieczkę klasową do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W wycieczce brała udział klasa I biologiczno-chemiczna, wraz z dwoma opiekunami – panią Kamilą Stępień i panią Jolantą Kosiorek. O godzinie 7, wszyscy zebraliśmy się na starorzeczu, skąd mieliśmy wyruszyć w podróż.

O godzinie 9.20 byliśmy już na miejscu. Podzieliliśmy się na dwie grupy – już 15 minut po przyjeździe rozpoczął się pierwszy wykład. Na zajęciach w laboratorium biologicznym został poruszony temat fotosyntezy. Dowiedzieliśmy się wielu nowych rzeczy- okazało się, że można zmierzyć intensywność tego procesu, za pomocą satelit krążących wokół Ziemi, oraz wspólnie z prowadzącymi przekonaliśmy się dlaczego rośliny nie mogą żyć w ciemnościach, jednocześnie poruszając temat wielobarwności liści. Po wykładzie, nadeszła część na najciekawsze – samodzielnie przeprowadzane doświadczenia. Zaczęliśmy od wyizolowania barwników roślinnych, by móc potem przekonać się, jaka barwa światła jest najbardziej korzystna dla przeprowadzenia fotosyntezy oraz co się stanie z chlorofilem, który oświetlimy promieniami UV. Następnie zajęliśmy się również reakcją Hilla – przed tym własnoręcznie wyizolowaliśmy chloroplasty. 

Mieliśmy również okazję pracować na mikroskopach fluorescencyjnych – jego działanie jest oparte na zjawisku fluorescencji i fosforescencji, zamiast zjawiska absorbcji i odbicia światła jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnego mikroskopu optycznego. Pierwsze zajęcia laboratoryjne zakończyliśmy około 11:45. Mieliśmy ponad pół godziny, by zwiedzić aktualne wystawy oraz zapoznać się pobieżnie z resztą oferty edukacyjnej Centrum. 

Szczególnie zainteresowały nas eksponaty z wystawy „Lustra” oraz te powiązane ściśle z naszymi zainteresowaniami biologiczno-chemicznymi. Mogliśmy podejrzeć poszczególne etapy dojrzewania człowieka, czy zobaczyć obraz płodu, podobny do tego jaki uzyskujemy za pomocą USG. O godzinie 12:30 nasza grupa rozpoczęła zajęcia w laboratorium chemicznym. Temat zajęć „Prąd w plastiku” wydał nam się z początku wyjątkowo enigmatyczny, gdyż tworzywo to jest nam dobrze znane z powodu swoich właściwości dielektrycznych. Okazuje się jednak, że pewna szczególna odmiana, tzn. „polimery przewodzące” nietypowo dla tego typu związków przewodzi prąd, nie tracąc jednocześnie swoich polimerowych właściwości. Tą zależność zauważyła trójka naukowców – Hideki Shirakawa, Alan G. MacDiarmid i Alan J. Heeger, którzy otrzymali za to odkrycie nagrodę Nobla. Polimery te, są tańsze oraz umożliwiają otrzymanie szybciej działających oraz zużywających mniej energii układów elektronicznych. Podczas zajęć, udało nam się zsyntetyzować jeden z takich związków – umożliwiło nam to zobaczenie na własne oczy jego działania. 

Drugim, nieco trudniejszym doświadczeniem okazało się samodzielne zmontowanie mini diody OLED, czyli organicznej diody elektroluminescencyjnej. Z początku napotkaliśmy parę trudności, jednak dzięki sprawnemu działaniu prowadzących, każdy otrzymał na swoim blacie roboczym zadowalający wynik całego eksperymentu. Zajęcia w laboratorium chemicznym umożliwiły nam również pracę z pipetą automatyczną, czyli wyjątkowo precyzyjnym urządzeniem, służącym do odmierzania nawet najmniejszych ilości danej cieczy. Na koniec wizyty, otrzymaliśmy unikalną możliwość zobaczenia na własne oczy drukarki 3D, znajdującej się w wyposażeniu Centrum Nauki Kopernik. Posłuchaliśmy krótkiego wykładu na temat jej działania oraz możliwości jak daje. Na tej wycieczce dowiedzieliśmy się wielu, naprawdę ciekawych rzeczy wykraczających poza wiedzę, którą możemy zdobyć tradycyjnie w szkole. Własnoręcznie wykonane doświadczenia, dały nam możliwość lepszego przyswojenia materiału, który zdobyliśmy na wykładach. O godzinie 16.30 powróciliśmy do Łowicza, wciąż pełni entuzjazmu oraz ze świeżo zdobytą wiedzą z zakresu nauk ścisłych.