Wyjazd uczniów na UŁ

Zdjęcie użytkownika Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu.W czwartek, 30 listopada uczniowie klas II BCH i I BCH Pijarskiego Liceum wraz z opiekunami Agnieszką Nawrocką i Anną Wojtasiak pojechali na wykłady i zajęcia laboratoryjne odbywające się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Uczniowie podzieleni na dwie grupy ćwiczeniowe uczestniczyli w dwóch różnych zajęciach: Różne oblicza komórkowego źródła energii oraz Poznać genom.

Pierwsze z nich dotyczyły mitochondrium. Wykład rozpoczęło obalenie podręcznikowego mitu dotyczącego rozmieszczenia mitochondriów w komórce. Odkryte również zostały tajemnice kompleksów w łańcuchu oddechowym, który coraz częściej nazywany jest systemem, aby zmienić powszechne przekonanie o kolejno przeskakującej energii pomiędzy kompleksami. Pojawił się również element historyczny ujawniający praktyczne zastosowanie wiedzy na temat mitochondrialnego DNA, a mianowicie historia rodziny cara Mikołaja I i domniemanego przeżycia jednej z jego córek – Anastazji. Oprócz ciekawostek, które rzadko kiedy zawarte są w podręcznikach, wykład uświetniała pasja wykładowcy pani profesor Magdaleny Łabieniec- Watały, którą czuło się niemalże w każdym z jej słów, co automatycznie zachęcało do zgłębiania tematu również po zakończonym spotkaniu. Drugi wykład i zajęcia laboratoryjne podejmowały tematykę genomu. Teoretyczną wiedzę na temat modyfikacji czy wpływu poszczególnych zjawisk na ekspresje genów, przebił jednak aspekt praktyczny, a mianowicie możliwość samodzielnego wyodrębnienia DNA.

Wyjazd pogłębił nasze biologiczne zainteresowania ,poznaliśmy intrygującą stronę nauki i eksperymentu. Mieliśmy możliwość wejść w atmosferę uczelni i zastanowić się nad wyborem przyszłego kierunku studiów. Zdobytą wiedzę przypominać nam będą otrzymane koszulki i inne gadżety Uniwersytetu Łódzkiego.

Zosia Błaszczyk