Wykład na temat Biotechnologii i jej zastosowania

Dnia 17 grudnia naszą szkołę odwiedził absolwent Politechniki Łódzkiej dr inż. Krzysztof Makowski, który w ciekawy sposób przybliżył nam szeroko pojętą  biotechnologię.  Wykłady odbyły się z inicjatywy p.Agaty Stań, a słuchaczami były klasy o nachyleniu biologiczno – chemicznym oraz gimnazjaliści interesujący się zagadnieniami z tej dziedziny. 

„Mother Earth has a strange ability to produce life everywhere”. (Fridfiorf Namen).Nawiązując do tego cytatu dr K. Makowski starał się nam przybliżyć różnorodność drobnoustrojów wykorzystywanych w biotechnologii.

Głównym tematem wykładu były zagadnienia dotyczące wykorzystania enzymów w przemyśle oraz różnego rodzaju trucizn produkowanych przez zwierzęta, jako alternatywnego źródła w leczeniu schorzeń ludzi. Dowiedzieliśmy się o  szkodliwym działaniu botoxu, poznaliśmy nowe pojęcia i definicje takie jak konatoksyna, ektoina, kwas hialuronowy oraz co ma wspólnego ślimak stożek z morfiną.

Po wysłuchaniu prelekcji dr K.Makowskiego nasuwa się pewna refleksja. Otóż przedstawione zagadnienia na temat biotechnologii i przyszłość jaka się z nią wiąże daje wskazówkę przyszłym absolwentom – jakie kierunki powinno się studiować i jakie dają one możliwości samorealizacji. Zatem Maturzyści! – na Politechnikę.

Rafał Uczciwek