Wykład o podatkach

Zdjęcie użytkownika Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu.

W miniony czwartek uczniowie pijarskiego liceum i ostatnich klas gimnazjum uczestniczyli w prowadzonym przez profesora Roberta Gwiazdowskiego wykładzie dotyczącym konsekwencji podatków. Przedstawiciel Centrum Adama Smitha skupił się na skutkach polskiego systemu podatkowego wobec młodych. Opowiadał między innymi o tym, co czeka każdego z nas w momencie, gdy zyskamy stałą pracę i pomyślimy nad ustabilizowaniem swojego życia. Wielokrotnie zwracał uwagę na wady polskiego systemu podatkowego, który skutecznie podcina skrzydła młodym ludziom, wchodzącym w wiek produkcyjny. Profesor przestrzegł nas również przed konsekwencjami niskiej dzietności, która będzie skutkowała wydłużającym się wiekiem emerytalnym.

Wykład miał na celu uświadomienie nas, z czym spotkamy się już niedługo, podejmując pierwsze prace. Profesor starał się przekazać wszystkie informacje jasno i klarownie, używając między innymi języka memów, aby wszyscy mogli zrozumieć zagadnienia związane z konsekwencjami podatków. Dzięki tej prelekcji mieliśmy szansę posłuchać jednego z najlepszych ekspertów z Centrum im. Adama Smitha i wyrobić sobie opinię na temat obecnego systemu podatkowego.

Julia Badłak