XIII. edycja Gminnego Konkursu Ekologiczno – Matematycznego.

Dnia 18 maja 2015 r. odbyła się XIII. edycja Gminnego Konkursu Ekologiczno – Matematycznego. Organizatorami konkursu corocznie jest Urząd Gminy w Łowiczu i Gimnazjum w Popowie. Celem konkursu jest między innymi budzenie zainteresowań przyrodniczych i wrażliwości ekologicznej uczniów, zachęcanie do prowadzenia obserwacji przyrodniczych, rozumienie współzależności człowieka i środowiska, czytanie ze zrozumieniem tekstów, w których występują terminy i pojęcia matematyczno – przyrodnicze.

W konkursie tym wzięło udział 4 naszych uczniów z klasy szóstej Pijarskiej Szkoły Podstawowej. Byli to: Marcin Gołębiewski, Szymon Jankowski, Bartłomiej Radosz, Jakub Kukieła.

Odnieśli oni duży sukces. W klasyfikacji ogólnej Szymon Jankowski zajął I miejsce, zaś Marcin Gołębiewski III. Poza tym obaj chłopcy uzyskali tytuły najlepszych matematyków na terenie gminy. W nagrodę uczniowie otrzymali plecaki turystyczne, lupy, ciekawe książki i pamiątkowe długopisy. 

Do konkursu przygotowały uczniów – nauczycielka przyrody – Małgorzata Pełka – oraz nauczycielka matematyki – Katarzyna Sumińska.

p. Katarzyna Sumińska