XIII Powiatowy Konkurs Czytelniczy – „Siostra, brat, przyjaciele- razem mogą zdziałać wiele”

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”
Wisława Szymborska

Zdjęcie użytkownika Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu.We wtorek 21 lutego 2017r. odbył się finał XIII Powiatowego Konkursu Czytelniczego, którego organizatorem była Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokojuw Łowiczu. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych powiatu łowickiego, a także dla uczniów klas IV-VI innych szkół zaproszonych przez Organizatora.

Celem niniejszego konkursu było: rozbudzanie wśród młodzieży pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury,  mobilizowanie uczniów do czytania, popularyzacja wartościowej literatury wśród młodych czytelników, rozwijanie zdrowego współzawodnictwa, pobudzanie wyobraźni uczniów oraz rozwijanie zdolności humanistycznych.

Konkurs organizowany był w dwóch etapach: szkolny i powiatowym. Etap szkolny przeprowadzała komisja szkolna we własnym zakresie. Do etapu powiatowego  awansowało dwóch najlepszych uczniów szkoły. 

Etap powiatowy przeprowadziła komisja powołana przez Dyrektora Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu.  Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu oraz napisanie wypracowania do podanego zakresu tematycznego, a czas jakim dysponowali uczestnicy konkursu to 90 minut.  Test etapu powiatowego przygotowany został przez Panią mgr Elżbietę Skoneczną.  Funkcję  przewodniczącej zespołu konkursowego pełniła Pani mgr Magdalena Pakulska- dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łowiczu. 

Za sprawy organizacyjne i nadzór nad  prawidłowym przebiegiem konkursu  odpowiedzialny był nauczyciel języka niemieckiego p. Małgorzata Rusek-Markus.  Swoją pomocą służyli uczniowie klas I-II Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego tj. Blanka Papiernik, Madgalena Dylik, Jan Bryła oraz Helena Piorun . 

W tym roku  dominowały  książki Astrid Lindgren: „ Bracia Lwie Serce”,  „Dzieci z Bullerbyn”, „Ronja, córka zbójnika” ,„Rasmus i włóczęga”. 

Konkurs, jak co roku, przyciągnął  ogromną rzeszę zainteresowanych, młodych miłośników literatury,  którzy chcieli  się wykazać swoimi zdolnościami i umiejętnościami, jak również współzawodniczyć i rywalizować  z najlepszymi o nagrodę główną – wycieczkę zagraniczną do Wiednia.

Choć  etap powiatowy konkursu  nie należał do łatwych to przystąpiły do niego 44 osoby z 26 szkół. Uczestnikami finału były szkoły z Łowicza, Kalenic, Stachlewa, Dąbkowic Dolnych, Soboty, Skaratek, Domaniewic, Jamna, Humina, Mysłakowa, Gągolina Południowego, Głowna, Zdun, Popowa, Lubiankowa, Wygody, Bednar, Kocierzewa, Seligowa, Oszkowic, Kęszyc, Bolimowa. Uczniowie  Szkół Pijarskich  przyjechali  do nas z  Katowic i Warszawy.

To, jak ocenili  sam konkurs  i jakie pierwsze wrażenia mieli jego sami uczestnicy, możecie się Państwo dowiedzieć z wypowiedzi uczestniczki konkursu – Zuzanny Kowalik: Pan dyrektor wszystkich serdecznie przywitał i już na wstępie pogratulował nam rozwijania pasji czytelnictwa. Pomyślałam – czym tu się stresować? Przecież to nasze ulubione książki!

Dwie z pozycji konkursowych to obowiązkowe lektury szkolne, które przerabialiśmy na lekcjach, kolejne podtrzymane są w podobnym klimacie i także czyta się je jednym tchem. 

Szlifu naszych znajomości książek dokonała pani Magdalena Latoszewska, która nas przygotowała i wspierała do ostatniej chwili przed konkursem. Wszystkie pytania testowe wymagały szczegółowej znajomości treści książek. Ostatnim punktem pracy było napisanie wypracowania na wybrany z pięciu temat. Konkurs trwał 90 minut, ale pisząc go przeniosłam się w świat książkowych bohaterów i wydawało mi się, że trwał tylko zwykłą godzinę lekcyjną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 marca. Wygra najlepszy,  a ja bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w tak ciekawym konkursie i z dumą reprezentować naszą Pijarską Szkołę w Łowiczu.

Teraz czekamy już z niecierpliwością na wyniki.

Małgorzata Rusek-Markus