XXIX Forum Szkół Katolickich na Jasnej Górze

       W dniach 16 – 17 XI 2018 roku grupa nauczycieli Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu przebywała na XXIX Forum Szkół Katolickich na Jasnej Górze. Myślą przewodnią spotkania było „Wypełnijmy dokładnie rolę, jaką Bóg powierza każdemu z nas w swoim Kościele”.

     Wśród wystąpień ważnym głosem był głos ks. bp Marka Solarczyka na temat Synodu Biskupów poświęconego młodzieży. Biskup wskazywał na kluczowe hasło Synodu SŁUCHAĆ – TOWARZYSZYĆ – ROZEZNAWAĆ, które wskazuje na potrzeby budowania zaufania na płaszczyźnie uczeń – nauczyciel. Trwanie przy uczniu to potrzeba dawania świadectwa wiary i pokazanie mu, że człowiek nie mądrzeje z wiekiem tylko z Bogiem.

     Kolejnym tematem, który poruszył zebranych był wykład red. Grzegorza Górnego pt. ”Mentalna kolonizacja Kościoła” – wykład niezwykle ciekawie ukazujący współczesne sposoby kolonizowania chrześcijaństwa i sprowadzania wiary do sfery osobistej i prywatnej. Narzędziami kolonizacji są media, język i prawo, które wprowadzają do naszej świadomości styl życia daleki od chrześcijańskiego, powodując, że żyjemy tak, jakby Boga nie było.

     Ważnym głosem w temacie wypełniania roli, jaką Bóg powierza każdemu z nas w swoim kościele, było wskazanie przez prof. Olbrychta ogromnej roli nauczyciela w tym procesie – nauczyciel musi być kompetentny, mieć autorytet i umieć motywować do pracy. A warunkiem sukcesu jest wzajemny szacunek w relacji dyrektor – nauczyciel – rodzic – wychowanek – to myśl p. Marii Panz.

      Czas spędzony u stóp Jasnogórskiej Pani wypełniony został modlitwą i wykładami. Wspólnie przeżywaliśmy Mszę św. w Kaplicy Cudownego Obrazu, Apel Jasnogórski. Przyszłość edukacji jest w naszych rękach, uczniów, nauczycieli i rodziców.