Z EKOLOGIĄ na TY – z MATEMATYKĄ za PAN BRAT

  14 maja 2019 r. został przeprowadzony XVII Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Matematyczny w Szkole Podstawowej w Popowie. Jak zawsze nasi uczniowie klasy 6 wzięli w nim udział.
W tej edycji swych sił próbowali:  Mikołaj Grabiński, Miłosz Grzywacz, Julia Michalak i Alicja Siewiera.

  Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy na temat ekologii, ochrony przyrody, zachęcanie do prowadzenia obserwacji i doświadczeń przyrodniczych. Przy okazji uczniowie mogli wykazać się wiedzą matematyczną określoną  w podstawie programowej z poziomu klasy szóstej. Ważna była umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów, w których występowały terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze.

21 maja nastąpiło podsumowanie konkursu i wręczenie nagród. Jesteśmy dumni, że nasi uczniowie osiągnęli niemały sukces w tym konkursie. AlicjaMikołaj otrzymali wyróżnienia, a tytuł najlepszego matematyka przypadł Miłoszowi. Nasi wybitni szóstoklasiści oprócz dyplomów otrzymali nagrody rzeczowe.

                                                                                                              Gratulujemy!

 K.Sumińska i A.Nawrocka