„Z ekologii nie jestem zielony”

Program edukacji ekologicznej dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W Pijarskim Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu dobiegła końca realizacja programu edukacji ekologicznej  pod nazwą „Z ekologii nie jestem zielony”.

Program realizowany był w II semestrze roku szkolnego 2013/2014. Dzięki realizacji zadań programu udało się wzbogacić wiedzę z zakresu ekologii i  ochrony środowiska. Koszt całego zadania opiewał na 25035,00 zł, z czego 21060,00 zł stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach programu odbyły się wycieczki do Wigierskiego Parku Narodowego, do Parku Narodowego Gór Stołowych, do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu i Łodzi, do Muzeum Przyrodniczego w Łodzi oraz do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku k. Otwocka. Koszty przejazdów, przewodników i wstępów w dużym stopniu zostały pokryte z pieniędzy funduszu.

Dzięki dotacji funduszu pracownia biologiczna wzbogaciła się o przewodniki do oznaczania roślin i zwierząt, które były wykorzystywane na zajęciach terenowych. Zakupiono także książki pomocne w przygotowaniach do różnych konkursów ekologicznych. W ramach programu badano także czystość wód rzeki Bzury i kanału Malinówka oraz czystość powietrza.

Młodzież gimnazjalna biorąca udział w programie chcąc być bliżej przyrody zajęła się  ukwiecaniem szkoły: posadzono czerwone pelargonie do skrzynek na 45 oknach. Obecnie wyglądają imponująco zdobiąc nie tylko dziedziniec szkoły, ale i całą ulicę Pijarską.

Tegoroczna edycja konkursu przyrodniczego ”Z dziobakiem-naukowcem do Wiednia” też miała ekologiczny charakter. Pytania i zagadnienia z biologii, chemii i fizyki  dotyczyły ekologii i ochrony środowiska.

Młodzież klas pierwszych gimnazjum wykonała prace plastyczne zachęcające do segregacji odpadów. Dzięki udziałowi w projekcie zakupiono tusze i tonery do drukarek oraz materiały promocyjne w postaci ołówków z tytułem projektu.

Podsumowując – uważamy, że realizacja projektu wzbogaciła naszą wiedzę, pomogła poznać nowe miejsca, zachęciła nas do czynnej, świadomej ochrony środowiska.

Aktualności dotyczące działalności WFOŚiGW  w Łodzi znajdziesz na stronie internetowej http://www.zainwestujwekologie.pl/

Łowicz 30.06.2014 r.