Zajęcia z angielskiego

W roku szkolnym 2017/2018 po raz kolejny uczniowie Pijarskiego gimnazjum i liceum mają jedyną w swoim rodzaju możliwość do uczestniczenia w zajęciach z języka angielskiego wraz z wykładowcami Uniwersytetu Łódzkiego. Zajęcia te odbywają się co drugą sobotę i pozwalają na zdobycie niezwykle przydatnej wiedzy.

Grupy nie są duże – wszakże jedynie swego rodzaju „elita” dałaby radę zrozumieć i komunikować się z osobami tak zaawansowanymi jak ci, którzy do nas przyjeżdżają.

Owa „elita” nie jest oczywiście wszechwiedząca. Dzięki zajęciom ma okazję podszkolić się w wielu równie ważnych dziedzinach, m.in. w gramatyce, słownictwie, składni czy kulturze. Dodatkowo wykładowcy prowadzą żywą dyskusję, zarówno na tematu stricte „konkursowe”, które pojawiają się przy części ustnej różnych testów, oraz te „luźniejsze”, dotyczące świata, który nas otacza. Pozwala to na lepsze przygotowanie się do egzaminów ustnych oraz zwykłe obycie się z językiem obcym.

Zajęcia te są w równej mierze przyjemne i pożyteczne, dostarczają dużej porcji wiedzy istotnej m.in. na konkursach i trudniejszych egzaminach oraz możliwości rozwijania się w tak istotnym języku obcym, jakim jest angielski.