Zakończenie roku maturzystów

     W piątek 24 kwietnia 2020 roku, Maturzyści Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu, zakończyli rok szkolny.

    Rok ten był obfity w radosne i trudne wydarzenia.

Do radosnych można zaliczyć m.in.liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, zaangażowanie  na rzecz społeczności szkolnej jako Animatorzy, udział w Scholi, pięknie przygotowana dekoracja na studniówkę w szkole i wiele innych przedsięwzięć podejmowanych przez młodzież przy współpracy z nauczycielami i wychowawcami. Trudne zaś były ostatnie tygodnie, podczas których, z powodu pandemii koronawirusa, szkoła była zamknięta. Maturzyści musieli więc z pomocą nauczycieli uczyć się zdalnie. W podobny sposób odbyła się klasyfikacja roczna. Jednak pomimo tych trudności, nasi maturzyści, dzięki pilnej i wytrwałej nauce, ukończyli rok szkolny z wysoką średnią ocen. Gratulujemy im tego sukcesu.

       Wzorem minionych lat, rok szkolny zakończyliśmy Mszą świętą, podczas której dziękowaliśmy Bogu za otrzymane łaski oraz prosiliśmy o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Królowej Pokoju i Świętego Józefa Kalasancjusza dla maturzystów, na czas zdawania egzaminu dojrzałości, dobrego rozeznania powołania życiowego i na całe dorosłe życie. Modliliśmy się również w intencji ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. 

Ewangeliczny obraz Jezusa  rozmnażającego chleb  dla zebranych wokół niego tłumów miał być otuchą w tym trudnym, pełnym niepokoju czasie epidemii. Eucharystię zakończyło powierzenie maturzystów opiece Matki Bożej. „Odwaga to przemodlony lęk” – przypomniał na zakończenie dyr. Przemysław Jabłoński, życząc kończącym szkołę licealistom spokoju i nadziei w czasie przygotowań do egzaminu maturalnego.

        W związku z zakończeniem roku szkolnego, Drodzy Maturzyści, dziękujemy za  wspólnie przeżyte chwile. Życzymy, abyście zdali egzamin maturalny na tyle punktów i na tyle procent, byście mogli dokonać właściwego wyboru kierunku studiów i dalszej drogi życia. Życzymy również, i o to się modlimy, abyście jak najpiękniej zdali egzamin z całego swojego życia. Byście zawsze byli odważni, radośni, wytrwali i wierni Bogu.

          Drodzy Maturzyści, pamiętajcie zawsze o naszej pijarskiej szkole. My również będziemy o Was pamiętać.

Szczęść Boże!