Ponad 300 nagród na zakończenie roku

    Deszcz nagród i stypendiów w upalne, czerwcowe przedpołudnie zrekompensował trud włożony w ich osiągnięcie.

   Ponad 300 uczniów zostało nagrodzonych stypendiami dyrektorskimi i nagrodami za znakomite wyniki w nauce i w różnych dyscyplinach sportowych: biegach przełajowych, piłce ręcznej, siatkówce plażowej, pływaniu, piłce nożnej dziewcząt, szachach. Wszechstronność uczniów została również nagrodzona za udział w występach scholi i chóru oraz w wolontariacie. Zostały przyznane bony wycieczkowe w wysokości od 300 do 600 zł za najlepszą średnią, otrzymały ją klasy IPE – średnia 4,46, IIIb 4,5 i 4b 4,62 oraz za najlepszy wynik w konkursie czystości, i tu wygrały klasy I BCH i II H.

     Rok szkolny 2018/2019 zakończyło w sumie czterystu sześćdziesięciu trzech uczniów: w PLO 110 uczniów, w tym 20 z wyróżnieniem; w PG 53 uczniów, w tym 17 z wyróżnieniem, w PSP 300 uczniów, w tym 50 z wyróżnieniem. Liczba stypendiów naukowych w PLO to 27 oraz 13 sportowych. W PG stypendiami naukowymi zostało nagrodzonych 9 uczniów i tyle samo stypendiami sportowymi. W PSP wyróżnionych zostało 10 uczniów stypendiami naukowymi oraz 4 sportowymi. Wysokość stypendiów naukowych wynosi od 500 do 600 zł, sportowych 200zł. W sumie, we wszystkich szkołach uczniowie otrzymali 46 stypendiów naukowych i 26 sportowych, co daje kwotę ponad 28 000 zł przeznaczoną na wyróżnienie tych, którzy oprócz tego, że posiadają dar zdolności w różnych dziedzinach, wykazali się wielką pracowitością.

     Pan Dyrektor pogratulował uczniom bardzo dobrej frekwencji i związanej z nią wysokiej średniej klas. Podziękował też nauczycielom, bez których nie byłoby możliwe osiągnięcie tych wszystkich sukcesów. Po występach artystycznych, pożegnaniach odchodzących ojców pijarów i wspólnej modlitwie, p. Dyrektor oficjalnie ogłosił rozpoczęcie długo wyczekiwanych wakacji, co spotkało się z wielkim aplauzem zgromadzonych.

MW