Zapraszamy do udziału w konkursach

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu woj. łódzkiego do udziału w konkursach:

  • KSIĄŻKOWY INFLUENCER

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV VIII.

Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie pracy plastycznej będącej profilem w mediach społecznościowych (Facebook) wybranego bohatera literackiego.

Profil FB powinien zawierać dane na temat bohatera zgodne z tekstem (światem przedstawionym) wybranego utworu, tj.: wiek, miejsce urodzenia, zamieszkania, szkoła, rodzina, związki itd., zdjęcia lub ilustracje, posty, grupę znajomych.

Profil powinien odzwierciedlać zainteresowania bohatera literackiego, jego sposób bycia i upodobania.

Technika plastyczna wykonania pracy jest dowolna

Szczegóły, regulaminy, formularze zgłoszeniowe dostępne pod linkiem:https://www.wbp.lodz.pl/aktualnoci/spotkania-sesje/3346–konkurs-ksikowy-influencer-.html

  • OFICYNA KONOPNICKA

Konkurs adresowany jest do dwóch grup wiekowych.:

– uczniów szkół podstawowych klas I III

– uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII

Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie jednego, niepowtarzalnego wydania książki Marii Konopnickiej.

Książka może powstać w oparciu o jeden lub więcej utworów Marii Konopnickiej dla dzieci.

Edycja książki musi zawierać następujące informacje i elementy: okładkę, stronę tytułową, stronę redakcyjną, tekst utworu lub utworów Marii Konopnickiej, stopkę redakcyjną, ilustracje itp.

Technika wykonania pracy jest dowolna.

Szczegóły, regulaminy, formularze zgłoszeniowe dostępne pod linkiem:https://www.wbp.lodz.pl/aktualnoci/spotkania-sesje/3345-konkurs-oficyna-konopnicka.html

Konkursy trwają do 30 listopada 2022 r. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi do dnia 15 grudnia 2022 r.