Zebranie z rodzicami

Pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami  o.Andrzej Lisiak rozpoczął modlitwą o błogosławieństwo i łaski dla całej wspólnoty szkolnej oraz zachęcił rodziców do uczestnictwa w modlitwie różańcowej w intencji dzieci.

Następnie p. Dyrektor Przemysław Jabłoński podsumował osiągnięcia uczniów w zeszłym roku szkolnym, wyniki egzaminów zewnętrznych, inwestycje i remonty, dofinansowanie wyjazdów szkolnych oraz rożnych wydarzeń kulturalnych.

Po zakończonej prezentacji, rodzice udali się do klas na spotkanie z wychowawcami, a inni nauczyciele, zgodnie ze zwyczajem szkoły pozostali do dyspozycji rodziców na sali gimnastycznej.

M. Wiśniewska