Ziarnko do ziarnka… – 1%, który zmienia wiele

W świecie cyfr jedynka chyba nie zajmuje zbyt uprzywilejowanej pozycji, przynajmniej w tej części dotyczącej ludzi – który z uczniów lubi dostawać 1 albo kogo z nas satysfakcjonuje 1 grosz, 1 złoty? Kto z nas chce mieć tylko jednego przyjaciela, jeden but? 

Jak widać jedynka nie jest w cenie. Jednak chyba każdy z nas zna przypowieść o wdowim groszu – czasami to, co niepozorne ma szansę „zmienić świat”. Tak też jest z 1% podatku, który można ofiarować dowolnej organizacji. Dzięki tej niezbyt pokaźnej „jedynce” w tamtym roku przekazano naszej szkole 20 tysięcy złotych.

Po konsultacji z dyrekcją, Radą Rodziców, samorządami szkół zebraną kwotę ofiarowano  p. Katarzynie Cieślak, która zmaga się z chorobą nowotworową,  Fundacji „Gajusz” z Łodzi niosącej pomoc niemowlętom i dzieciom z chorobą nowotworową. Część kwoty trafiło także do Caritasu.

W tym roku ponownie prosimy wszystkich o wsparcie, o grosz, który może przeważyć szalę. Otrzymane wsparcie zostanie przekazane m.in. potrzebującym rodzinom naszych uczniów, na dofinansowanie wyjazdów, stypendia, zakup pomocy szkolnych. 

Na koniec trochę matematyki: „Dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się je dzieli”. To dzięki nam jedynka może stać się dziesiątką, setką, tysiącem.