Złote pijarskie LO w pierwszej 100 w kraju!

         Serdecznie gratulujemy nauczycielom, rodzicom i naszym maturzystom z 2018r.    

    63 pozycja na liście 2200 najlepszych liceów w Polsce, jest średnią dwóch rankingów: olimpijskiego i maturalnego. W rankingu olimpijskim zajęliśmy setne miejsce z czterema finalistami następujących olimpiad: filozoficznej, fizycznej, lingwistyki matematycznej i teologii katolickiej. Ze względu na wynik maturalny zajęliśmy 62 miejsce.

To wielki sukces całej wspólnoty szkolnej –  kreatywnych i ambitnych nauczycieli, pracowitych i mających szerokie zainteresowania uczniów, rodziców motywujących swoje pociechy do intensywnej pracy, cały personel szkolny czuwający nad sprawnym przepływem informacji i porządkiem, słowem wszystkich. Tylko dzięki właściwej współpracy, ten żywy organizm jakim jest szkoła może się rozwijać i pomagać realizować marzenia o dobrych studiach, ciekawej pracy, nie zapominając jednakże o tym, jaką siłę daje nam wiara, modlitwa i wartości chrześcijańskie. Warsztaty stacjonarne i wyjazdowe, matematyczne, humanistyczne i przyrodnicze,  językowe, obozy sportowo – rekreacyjne, wyjazdy zagraniczne, teatralne, projekty, debaty, są znakomitym dopełnieniem standardowych form pracy z uczniami. Ogromnym wsparciem szkolnej edukacji jest współpraca z uczelniami oraz instytutami kultury.

            Uroczyste ogłoszenie wyników Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019 odbyło się 10 stycznia w Akademii Biznesu i Finansów Vistula w Warszawie. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy następujące szkoły mają prawo do używania w 2019 roku tytułu honorowego „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły 2019 wraz ze związanym z tym graficznym znakiem jakości:

– tytuł „Złotej szkoły 2019” przysługuje liceom, które zajęły miejsca 1-200,

– tytuł „Srebrnej szkoły 2019” przysługuje liceom, które zajęły miejsca 201-500, zaś

– tytuł „Brązowej szkoły 2019” przysługuje liceom, które zajęły miejsca 501-1000.

Czy jesteśmy dumni? Oczywiście, gdyż znalezienie się na tak wysokiej pozycji świadczy o jakości pracy szkoły, choć jednocześnie rodzi obawy, czy podołamy utrzymać tak wysoki poziom w następnym roku. No cóż, noblesse oblige, przyjmujemy wyzwanie!

M.W.