Znakomite wyniki matur w pijarskim LO!

Ponownie systematyczna praca przyniosła świetne rezultaty naszym Maturzystom! Z każdego przedmiotu, zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym, wyniki pijarskiej znacznie przekraczają średnie krajowe i powiatowe. Znakomity wynik wypracowano na poziomie rozszerzonym z matematyki, historii, biologii, chemii i geografii. Bardzo dobrze wypadł też język polski i WOS.

Najbardziej cieszy jednak to, że gdy wielu maturzystów musi ponownie przystępować do egzaminu dojrzałości, w pijarskiej zdawalność wynosi aż 99%!

Jesteśmy dumni z każdego naszego ucznia, ponieważ przystępowali oni do egzaminu w szczególnie trudnym czasie pandemii. Na sukces ten wpłynęło wzajemne zaangażowanie, stały kontakt uczniów z nauczycielami i regularnie prowadzone fakultety.

Dziś cieszymy się owocami wspólnej pracy i jesteśmy przekonani, że uzyskane wyniki pozwolą naszym Absolwentom na wybór wymarzonych studiów m.in. na kierunkach politechnicznych, uniwersyteckich i medycznych.