„Zoom on Learning”

23 maja 2013 roku w szkole nr 2 w Łowiczu odbył się II Miejski Konkurs Języka Angielskiego Dla Uczniów Gimnazjów pt. „Zoom on learning”. Składał się on z 3 części:

•testu z wiedzy o szkolnictwie w Wielkiej Brytanii
•testu z wiedzy gramatycznej języka angielskiego
•konkursu fotograficznego, który był rozstrzygany oddzielnie

Na fotografii należało przedstawić ,w jaki sposób młodzież obcuje z językiem angielskim na co dzień.  Ten dość obszerny temat wzbudził w gimnazjalistach wiele pomysłów. Okazało się, iż języka angielskiego możemy uczyć się nie tylko w szkole lub własnym pokoju, lecz nawet w wannie! I właśnie to zdjęcie otrzymało pierwszą nagrodę w konkursie fotograficznym. Test wiedzy o szkolnictwie dotyczył etapów edukacji oraz przedmiotów nauczanych w szkołach w Wielkiej Brytanii. Część gramatyczna składała się z czytania, parafraz oraz krótkiego maila do kolegi. Ten pozornie łatwy test wymagał naprawdę dużej wiedzy i rozsądnego gospodarowania czasem.

Szkołę pijarską reprezentowały:
•Aleksandra Sobocińska, klasa IIIb– II miejsce w konkursie fotograficznym
•Daria Kołodziej, klasa IIIb – wyróżnienie w konkursie fotograficznym
•Aleksandra Maciejewska, klasa IIIa– III miejsce w konkursie wiedzy o szkolnictwie oraz gramatyki angielskiej
•Blanka Miller, klasa Ib

Była to świetna okazja do sprawdzenia swojej wiedzy oraz wykazania się talentem fotograficznym. Trud włożony w naukę języka oraz przygotowania do konkursu rekompensowały wspaniałe nagrody m. in., słuchawki MP3, zegarki oraz wiele innych.