A to historia!

W pierwszym tygodniu maja Biblioteka miejska zorganizowała konkurs historyczno-plastyczny pt. „A to historia”. Zadaniem uczestników było stworzenie komiksu o tematyce historycznej. Uczniowie poza wiedzą musieli wykazać się umiejętnościami artystycznymi. Z naszej szkoły nagrody otrzymały uczennice: Natalia Gawryszczak i Natalia Grzyb (kl. V SP) oraz Anna Szymańska i Weronika Cęcelek (III kl. gim). Konkurs był połączony ze spotkaniem z pisarkami, w którym udział wzięli uczniowie klas II SP i I gim.