Statut Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju
w Łowiczu

Statut Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu

Komunikat w sprawie zmian dotyczących przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego,
egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności w oparciu o Statut PLOKP

Ogólne warunki ubezpieczenia – Bezpieczna Szkoła

Pakiet Bezpieczna Szkoła Katolicka

Formularz zgłaszania szkody

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki
w Pijarskich Szkołach Królowej Pokoju w Łowiczu

PROCEDURA MONITORINGU WIZYJNEGO

Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Moje dziecko w przedszkolu i szkole”

Zarządzenie w sprawie sposobu realizacji zadań Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu w czasie epidemii.

Zarządzenie w sprawie sposobu realizacji zadań Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu w czasie epidemii.

Informujemy, że Diagnoza potrzeb uczniów i nauczycieli Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu oraz Diagnoza potrzeb uczniów i nauczycieli Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu znajdują się w sekretariacie szkół.