PASJA

Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu ma w swojej ofercie zajęcia pozalekcyjne, które pozwalają uczniom rozwijać swoje pasje, utrwalać wiedzę oraz podnosić jej poziom. Skierowane są one zarówno do uczniów uzdolnionych jak i słabszych, którzy potrzebują powtórki z materiału.

W program wychowawczy Szkoły wpisane jest rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz kształtowanie umiejętności organizowania czasu wolnego. Temu służą zajęcia pozalekcyjne, takie jak: zajęcia sportowe, koła zainteresowań, warsztaty artystyczne i inne. Szkoła oferuje także możliwość udziału w pracy wolontariatu i działalności charytatywnej.

Zajęcia są całkowicie dobrowolne i wybierane samodzielnie przez uczniów wobec ich predyspozycji oraz zainteresowań. Szkoła oferuje szeroki zakres zajęć, również niestandardowych, by każdy znalazł coś interesującego dla siebie. Oprócz celów naukowych jest to okazja do zetknięcia się z nowym hobby, rozwijania dotychczasowych, a także poznania uczniów o podobnych zainteresowaniach.