OSIĄGNIĘCIA

Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu to:

szkoła sukcesu – dobry wynik EWD

Dobry wynik EWD zadaje kłam powszechnie powtarzanemu w Łowiczu twierdzeniu, że Pijarskie LO ma lepsze wyniki, bo idą tam zdolniejsze dzieci. Pokazują bowiem, że szkoła rozwija potencjał uczniów.”  – napisał Tomasz Matusiak w artykule Nowego Łowiczanina nr 4, 23 stycznia 2020r.  

Przyjrzyjmy się poniższym wykresom:

PLOKP – Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju
w Łowiczu
PLOKP – Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju
w Łowiczu
PLOKP – Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju
w Łowiczu

złota szkoła


94. miejsce w kraju 

6. miejsce w województwie łódzkim 

w rankingu Perspektywy 2020

Czytaj więcej

100% zdawalność na maturze

Przyjrzyjmy się wynikom matur w roku szkolnym 2018/2019:

4 lipca 2019r. CKE opublikowała wyniki matur. Wszyscy absolwenci Pijarskiego LO zdali maturę, a wyniki znacznie przekraczały średnią krajową.

Wybrane osiągnięcia z poprzednich lat: