REKRUTACJA

Po wypełnieniu wniosku on-line konto dla ucznia zostanie utworzone automatycznie.

Terminy rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami można składać
od 24 kwietnia 2023 r. do 23 maja 2023 r.

Wniosek możesz wypełnić online na stronie https://nabor.pcss.pl/lowicz/szkolaponadpodstawowa
Podczas wypełniania wniosku wygeneruje Ci się hasło i login do logowania się.

Wniosek drukujesz i podpisujesz go wraz z rodzicem/opiekunem. Następnie go skanujesz i przesyłasz w formie elektronicznej lub przynosisz osobiście do szkoły.

Od 6 lipca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.