REKRUTACJA

Instrukcja elektronicznego przesyłania dokumentów do szkoły pierwszego wyboru

Po wypełnieniu wniosku on-line konto dla ucznia zostanie utworzone automatycznie.

Terminy rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami można składać
od 17 maja do 21 czerwca 2021 r.

Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.