REKRUTACJA

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami można składać
od 22 kwietnia 2024 r. do 21 maja 2024 r.

Wniosek możesz wypełnić online na stronie https://nabor.pcss.pl/lowicz/szkolaponadpodstawowa
Podczas wypełniania wniosku wygeneruje Ci się hasło i login do logowania się.

Wniosek drukujesz i podpisujesz go wraz z rodzicem/opiekunem. Następnie go skanujesz i przesyłasz w formie elektronicznej lub przynosisz osobiście do szkoły.

Od 3 lipca 2024 r. do 9 lipca 2024 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Po wypełnieniu wniosku on-line konto dla ucznia zostanie utworzone automatycznie.