REKRUTACJA

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Po wypełnieniu wniosku on-line konto dla ucznia zostanie utworzone automatycznie.

Terminy składania wniosków i dokumentów

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami można składać od 17maja do 21 czerwca 2021 r.

Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.