REKRUTACJA

Informujemy, że rekrutacja do Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego rozpoczyna się 15 czerwca 2020 r. i odbywa się drogą elektroniczną.

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA – Wypełnij wniosek on-line

Po wypełnieniu wniosku on-line konto dla ucznia zostanie utworzone automatycznie.

Terminy składania wniosków i dokumentów

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami można składać od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. 

Od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.