CHORĄGIEW SZKÓŁ PIJARSKICH KRÓLOWEJ POKOJU W ŁOWICZU

Chorągiew składa się z:

  • płata
  • głowicy
  • drzewca
  • szarfy

Płat chorągwi

Płatem chorągwi jest tkanina w kształcie kwadratu o boku 105 cm. Jeden z boków jest przytwierdzony do drzewca chorągwi, zaś pozostałe boki płata obszyte są frędzlą złotą szerokości 5 cm.

Na stronie głównej płata barwy błękitnej, usytuowanej w lewo od drzewca,pośrodku umieszczona jest postać Matki Boskiej Medigirskiej en face, z rozłożonymi ramionami, stojąca na trójdzielnym obłoku, trzymająca w prawej dłoni różaniec. Suknia Królowej Pokoju barwy b. jasno-błękitnej, płaszcz barwy białej (haftowany srebrnym szychem); twarz i dłonie barwy cielistej, włosy barwy czarnej, oczy barwy błękitnej usta czerwone. Wokół postaci matki Boskiej Medigorskiej umieszczona jest inskrypcja o treści: „PIJARSKIE SZKOŁY KRÓLOWEJ POKOJU W ŁOWICZU”, ułożona w kształcie owalu zbliżonego do kształtu owalnych pieczęci parafii OO.Pijarów w Łowiczu, haftowana złotym szychem. W rogach płata umieszczone są cztery naturalizowane akantem heraldyczne lilie o osiach ułożonych po przekątnych płata, haftowane srebrnym szychem z przepaskami haftowanymi szychem złotym.

Na stronie odwrotnej płata barwy błękitnej , usytuowanej w prawo od drzewca , umieszczona jest pośrodku płata rozłożona księga barwy białej: na jednej stronie księgi (prawej) widnieje emblemat OO.Pijarów w Łowiczu – duża litera „P”, pod jej brzuszkiem monogram „AM” zwieńczony umieszczona w świetle brzuszka koroną dwunastopałkową z krzyżem greckim (równoramiennym): na drugiej stronie księgi (lewej) widnieje wykonana dużymi literami dewiza szkoły o brzmieniu: „WIARA I NAUKA”’ odpowiadająca dewizie Zakonu OO.Pijarów „Pietas et Litterae.” Emblemat łowickich OO.Pijarów i dewiza Pijarskich Szkół w Łowiczu oraz okładki księgi – barwy grafitowej. Powyżej rozłożonej księgi umieszczone są daty nawiązujące do dziejów Pijarskich Szkół w Łowiczu: „1668” i „1995”, haftowane złotym szychem; poniżej księgi umieszczona jest cytata o treści: „Pozwólcie Dzieciom Przychodzić Do Mnie …”, haftowana złotym szychem.

W rogach płata – identycznie jak na stronie głównej – umieszczone są cztery naturalizowane lilie heraldyczne, haftowane srebrnym szychem z przepaskami haftowanymi szychem złotym.

Głowica chorągwi

Głowica chorągwi wykonana z białego metalu i w stosownych miejscach oksydowana, wysokości 35 cm 4), składa się ze zwieńczenia głowicy, podstawy w formie puszki oraz tulei mocującej głowicę do drzewca.

Zwieńczenie głowicy w kształcie koła z wpisana w niego wieloramienną gwiazdą nawiązuje kształtem do wzoru emblematu Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów; wewnątrz koła – pośrodku gwiazdy – umieszczony jest emblemat łowickich OO.Pijarów, identyczny z widniejącym na rozłożonej księdze na odwrotnej stronie płata; korona dwunastopałkowa – trójwymiarowa.

Na podstawie głowicy w kształcie puszki, wykonanej z białego metalu polerowanego, po stronie głównej płata umieszczony jest skrótowiec w języku greckim (duże litery) „AM OY” 5), zaś po stronie odwrotnej płata umieszczona jest data fundacji chorągwi – „2007”; skrótowiec i data – oksydowane – wystają z lica puszki. W puszce może być umieszczona miniatura aktu poświęcenia i nadania szkole chorągwi.
 

Drzewce chorągwi

Drzewce chorągwi o średnicy 4 cm, wykonane z toczonego drewna bukowego, jest dwudzielne z metalowym łącznikiem na wysokości dolnego brzegu płata oraz okuciem dolnego końca drzewca (stopką); łącznik i stopka wykonane są z białego metalu.

Na górnym końcu drzewca, tuż pod tuleją, umieszczone są herby: po stronie głównej płata Herb Orła Białego, zgodny z wzorem aktualnego godła państwowego Rzeczypospolitej Polskiej (wz.1990), zaś po stronie odwrotnej płata obecny herb Miasta Łowicza wz.1995); obydwa herby wykonane są z białego metalu krytego stosownymi dla każdego herbu barwnymi emaliami, obwódki tarcz herbów – z metalu żółtego.

Poniżej herbów RP i m. Łowicza umieszczone są w trzech pionowych rzędach gwoździe honorowe i pamiątkowe, wykonane z białego metalu i oksydowane; kształt gwoździ zbliżony jest do kształtu tarcz uczniowskich Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu.

Szarfa chorągwi, szerokości 15 cm, o biało-czerwonych barwach Rzeczypospolitej Polskiej, tożsamych z polskimi barwami narodowymi, wykonana jest z tkaniny dwustronnie zszywanej i jest zawiązana w kokardę na tulei głowicy po stronie głównej płata ; wolne końce szarfy, dochodzące do dolnego brzegu płata, obszyte są złotą frędzlą szerokości 5 cm, identyczną z obszyciem wolnych brzegów płata.

Szarfy pocztu chorągiewnego , szerokości 15 cm, noszone przez lewe ramię do prawego boku (sic!) 6) , wykonane są z wełnianej tkaniny właściwej dla regionalnych strojów łowickich; szarfa dla chorążego (chłopiec) – w barwach portek ubioru męskiego, tj. koloru pomarańczowego ze stosownie dobranymi brążkami, dla przybocznych (dziewczęta) – w barwach fragmentu kobiecego ubioru, tj. wełniaka w kolorach z dominantą niebieską. Szarfy u dołu obszyte są frędzlą srebrną szerokości 5 cm.

P r z y p i s y 

1) Sposób umocowania płata – do ustalenia z wykonawca drzewca i metaloplastyki.
2) Chorągiew – jak każdy znak, np. herb) – jest traktowana podmiotowo, a zatem ma s w o j e strony odwrotne dla patrzącego. Stąd w weksylologicznym nazewnictwie nie używa się określeń : strona „prawa” i „lewa” płata – lecz strona „główna” i strona „odwrotna” (ten sposób nazewnictwa wprowadzony został do polskiej weksylologii po raz pierwszy przy opisie sztandaru jednostki wojskowej w ustawie „O znakach Sił Zbrojnych RP” z 1993 r. (niżej podpisany brał udział w 1990 r. w pracach Zespołu Ekspertów MON d/s opracowania projektu tejże ustawy).
3) W ramach projektu chorągwi Pijarskich Szkół w Łowiczu sporządzone zostały d w i e wersje barwne płatów: o barwie błękitnej w odcieniu błękitu paryskiego o niskim walorze oraz o barwie ciemno-błękitnej w odcieniu błękitu paryskiego o walorze wysokim. Stąd też wynikają t r z y k o n c e p c j e b a r w n e płata chorągwi szkolnej:
a) strona główna i strona odwrotna – obie w barwie błękitnej
b) strona główna i strona odwrotna – obie w barwie ciemno-błękitnej
c) strona główna – w barwie błękitnej, zaś strona odwrotna – w barwie ciemno-błękitnej
4) Ostateczna wielkość głowicy – do ustalenia z wykonawcą metaloplastyki.
5) Uwaga: w komputerowym zestawie liternictwa brak jest greckiej litery „Theta”.
6) W polskich tradycjach narodowych szarfy pocztu chorągiewnego (sztandarowego) są pamiątką po bandolierach – skórzanych pasach zakończonych takąż tulejką, używanych do noszenia chorągiewnych weksyliów (stopkę chorągwi wstawiano w tulejkę). Ponieważ chorągiew (sztandar itp.) był zawsze usytuowany przy prawym boku chorążego – bandolier był zawsze zakładany przez lewe ramię do prawego boku !
Należy zaznaczyć, że noszenie przez poczty sztandarowe szarf do lewego boku, jak to obecnie powszechnie się stosuje , jest obce polskim tradycjom narodowym, bowiem wywodzi się z tradycji rewolucji francuskiej – tamże przez prawe ramię do lewego boku zakładano skórzany pas do noszenia broni białej długiej (tj. szabli, szpady, rapiera etc). Wkrótce na pas zaczęto nakładać „Tricolore” – barwy rewolucji francuskiej.

Mundurek szkolny

Mundurek szkolny to ujednolicone ubranie noszone przez młodzież szkolną. Dzięki niemu rozpoznajemy, kto reprezentuje naszą pijarską wspólnotę. Jest więc to niejako rodzaj naszej „identyfikacji”,  sposób podkreślenia przynależności, jak również wyraża on ideę równości.

Przewodnie kolory to błękit (kolor maryjny) oraz granat. Koszulki, sweterki oraz marynarki mają naszytą na sobie dużą literę P, a w niej wpisaną literę M (Mater Dei), co oznacza: Matka Boża.

Szkoła Podstawowa –  w skład stroju galowego dziewcząt wchodzi granatowa spódniczka w kratkę oraz koszulka polo w kolorze błękitnym, ponadto granatowy, rozpinany sweterek.  Ubiór chłopców to granatowa koszulka oraz sweterek.

Szkoła Podstawowa (7, 8) – strój dziewcząt to również spódniczka w kratkę (zakładana na uroczystości szkolne) oraz błękitna koszulka i granatowa marynarka, natomiast chłopcy noszą granatową koszulkę i w tym samym kolorze marynarkę.

Koszuli polo, zarówno uczniów szkoły podstawowej, jak i gimnazjum zawierają również pasek łowickiego pasiaka wskazujący na „przynależność” do naszej małej ojczyzny, jaką jest region łowicki.

Liceum – licealiści, chłopcy oraz dziewczęta posiadają granatowe marynarki.

Początkowe kontrowersje, które rozgorzały w 2007 roku, kiedy wprowadzano strój szkolny już chyba wygasły. Jego forma – krój i kolor – to wynik rozmów rodziców i uczniów.