Pijarskie Szkoły w Łowiczu są bezpłatne i powszechnie dostępne – otwarte na każde dziecko. Realizują ideę zakonu streszczoną w słowach 

Pietas et litterae – Pobożność i Nauka.

REKRUTACJA

Liceum ogólnokształcące

Nabór do klasy pierwszej Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu. 

REKRUTACJA

Szkoła podstawowa

Nabór do klasy pierwszej Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu. 

Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu

Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu