Pijarskie Szkoły w Łowiczu są bezpłatne i powszechnie dostępne – otwarte na każde dziecko. Realizują ideę zakonu streszczoną w słowach 

Pietas et litterae – Pobożność i Nauka.

PIJARSKIE

Liceum Ogólnokształcące

Trzy nachylenia – wiele możliwości w Pijarskim Liceum Ogólnokształcącym Królowej Pokoju w Łowiczu. 

PIJARSKA

Szkoła Podstawowa

W tym roku otwieramy dwie klasy pierwsze Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu. 

Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu

Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu