W naszej „pijarskiej” organizowane są liczne konkursy, w których mogą wziąć udział uczniowie również innych szkół. By wygrać wyjazd do Wilna, Wiednia czy Rzymu wystarczy wziąć udział w konkursie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w naszych konkursach!

KONKURS CZYTELNICZY
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Celem tego konkursu jest zabranie uczniów niezwykły świat lektury, rozbudzenie i pogłębienie pasji czytania. Składa się on z dwóch etapów: szkolnego (uczestnicy rozwiązują test sprawdzający znajomość lektur) oraz powiatowego (na tym etapie dodatkowo trzeba napisać pracę). Nagrodą główną jest wyjazd dla laureata i jego opiekuna, nagrody rzeczowe (II. i III. miejsce), a dla każdego uczestnika książki i dyplomy. 

Pierwsza edycja tego konkursu, pod hasłem: „Dookoła świata z Tomkiem Wilmowskim”, odbyła się w 2005 roku. Laureatem został uczeń naszej szkoły – Michał Bursa. 

W kolejnych edycjach uczestniczy zaczytywali się w: przygodach Pana Samochodzika, lekturach Edmunda Niziurskiego, Hanny Ożogowskiej, Małgorzaty Musierowicz, odbywali podróż do krainy Aslana, zarażali się optymizmem Kornela Makuszyńskiego, poznawali przygody szalonej, rudej Ani z Zielonego Wzgórza, zwiedzali świat z Juliuszem Verne’em i Adamem Bahdajem. 

KONKURS CZYTELNICZY
DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Ideą konkursu jest upowszechnianie wśród młodych ludzi czytelnictwa i wpajanie miłości oraz szacunku dla polskiej literatury. Merytoryczną opiekę nad konkursem sprawują osoby związane z Uniwersytetem Łódzkim. Choć poziom konkursu jest wysoki, cieszy się on popularnością wśród uczniów z całego powiatu łowickiego, a to zapewne za przyczyną wartościowych nagród. Każdy z uczestników, bez względu na uzyskane wyniki, otrzymuje bowiem nagrodę książkową. Zdobycie pierwszego miejsca nagradzane było dotychczas wycieczką zagraniczną (np. do Wilna), jednakże od tego roku główną nagrodą będzie tablet.

Uczestnicy muszą co roku przygotować się na szczegółowe pytania (zarówno zamknięte, jak i otwarte), dotyczące akcji i bohaterów wybranych lektur nadobowiązkowych. Konieczne jest także napisanie wypracowania, na jeden z wybranych tematów problemowych, związanych z treścią książek (są one publikowane wcześniej w Internecie, więc można przygotować się dobrze do napisania pracy na temat, który wydał się najbardziej interesujący). Edycje konkursu w latach ubiegłych sprawdzały wiedzę młodzieży na temat tekstów takich jak: „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej, „Ziemia obiecana” Władysława Stanisława Reymonta, „Trylogia” Henryka Sienkiewicza,  „Popioły” Stefana Żeromskiego, „Kolumbowie. Rocznik 20.” Romana Bratnego. 

KONKURS PRZYRODNICZY
„Z DZIOBAKIEM-NAUKOWCEM DO WIEDNIA”

Adresowany jest do uczniów gimnazjów z naszego regionu interesujących się biologią, fizyką i chemią. Współzawodnictwo konkursowe przebiega w dwóch etapach. I. etap organizują szkoły, wyłaniając maksymalnie 3 reprezentantów  do następnego etapu –  międzyszkolnego. 

Etap międzyszkolny składa się z dwóch części. W I. części wszyscy uczestnicy indywidualnie rozwiązują test  z ekologii i ochrony środowiska, chemii i fizyki, zawierający po 10 zadań z każdego przedmiotu, w II. części rozwiązują zadania otwarte z fizyki i chemii. Zadania doświadczalne, jednakowe dla wszystkich uczestników, sąprzedstawione (zilustrowane) multimedialnie.

Komisję konkursową powołuje dyrektor Pijarskiego Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu. W skład komisji konkursowej etapu międzyszkolnego wchodzą pracownicy naukowi  Uniwersytetu Łódzkiego. Są oni również autorami pytań.

Dla uczestników konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody:

I miejsce – nagroda główna – wycieczka do Wiednia dla ucznia i opiekuna za uzyskanie największej liczby punktów w dwóch etapach finału,

II i III miejsce – tablet, dyplomy uczestnictwa i upominki dla wszystkich uczestników konkursuorazlaptop dla szkoły, z której uczniowie uzyskają sumarycznie największą liczbę punktów.

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA ŁOWICZA I POWIATU ŁOWICKIEGO SZKÓŁ W PŁYWANIU

Zawody organizowane są corocznie od 2001 roku przez Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu przy finansowym wsparciu burmistrza Łowicza  i starosty powiatu łowickiego, a także dzięki życzliwości dyrektora OSiR-u, który udostępnia do tego celu pływalnię miejską.

Mistrzostwa adresowane są do uczniów gimnazjów łowickich oraz powiatu łowickiego i stanowią uzupełnienie kalendarza imprez Szkolnego Związku Sportowego, w którym znajduje się współzawodnictwo w zakresie sztafet pływackich, ale brakuje współzawodnictwa indywidualnego w pływaniu. Ponadto zawody te są wspaniałą formą popularyzacji pływania wśród młodzieży, uczą bezpiecznego korzystania z wody, dają możliwość rywalizowania i sprawdzenia własnych umiejętności pływackich na tle innych.

Rywalizacja odbywa się osobno wśród dziewcząt i osobno wśród chłopców na dystansie 50 m trzema stylami: grzbietowym, klasycznym i dowolnym. Wszystkie wyścigi odbywają się z podziałem na trzy kategorie wiekowe odpowiadające rocznikom poszczególnych klas gimnazjalnych. Zatem łącznie rozgrywanych jest 18 wyścigów w konkurencjach indywidualnych.

Dla urozmaicenia, na koniec zawodów, odbywa się wyścig sztafetowy 6 x 50m stylem zmiennym, w którym każdą szkołę reprezentują 3 dziewczyny i 3 chłopców.

Uczniowie, którzy zajmują miejsca na podium zostają nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i medalami. W trakcie zawodów prowadzona jest też punktacja zespołowa szkół. Za zajęcie trzech najwyższych miejsc w punktacji zespołowej, szkoły otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe (najczęściej w postaci sprzętu sportowego). Dodatkowo dla wszystkich uczestników zawodów i ich opiekunów przewidziana jest corocznie jakaś słodka niespodzianka (np. czekolada).

Bezpośrednią organizacją i przeprowadzeniem mistrzostw zajmują się nauczyciele wychowania fizycznego pijarskich szkół w Łowiczu, a pomagają im w tym uczniowie Pijarskiego LO.