Regulamin Stypendia Kalasantyńskie

Regulamin Stypendia naukowe i sportowe uczniów Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego

Regulamin Stypendia naukowe i sportowe uczniów Pijarskiej Szkoły Podstawowej

Regulamin nagradzania osiągnięć uczniów Pijarskiej Szkoły Podstawowej – kl. I – III

Regulamin nagradzania osiągnięć uczniów Pijarskiej Szkoły Podstawowej – kl. IV – VI

Regulamin nagradzania osiągnięć uczniów Pijarskiej Szkoły Podstawowej – kl. VII – VIII

Regulamin nagradzania osiągnięć uczniów Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego