Bezpieczni w drodze do szkoły i w szkole…

    Wrzesień mija pierwszakom na nauce jak być samodzielnym w drodze do szkoły i w szkole. By ułatwić im tę naukę uczniowie poznawali przepisy ruchu drogowego, uczyli się bezpiecznego przejścia przez jezdnię oraz spotkali się z policjantem st. sierżantem Martą Jasińską z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Tematem spotkania była pogadanka na temat bezpiecznej drogi dzieci do szkoły i zasad bezpieczeństwa w szkole. Dzieci uczestniczyły w tym spotkaniu słuchając i zadając prowadzącej liczne pytania.

    Po tak przeprowadzonym cyklu zajęć mamy nadzieję, że nasi najmłodsi uczniowie poradzą sobie w drodze do szkoły i zachowają bezpieczeństwo w szkole w czasie lekcji i podczas przerw.

wychowawczynie klasy Ia i Ib