Dotacja z WFOŚiGW

Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu ubiegała się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Rodzic jednego z uczniów Naszej Szkoły,nauczyciel przyrody i  nauczyciele nauczania zintegrowanego stworzyli ramowy plan projektu „ Z ekologią na Ty”. W grudniu 2012 roku przyznano dofinansowanie w kwocie 33 840 zł. 

Cykl działań obejmuje poszerzenie działalności ekologicznej dzieci i podnoszenie ich świadomości ekologicznej. W ramach projektu realizowane będą wycieczki przyrodniczo- ekologiczne do Kłodawy, Rogowa, Nadleśnictwa w Łagiewnikach koło Łodzi oraz do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Uczniowie podczas tych zajęć będą realizować ścieżki ekologiczne oparte na działaniach propagujących postawy proekologiczne.

Cześć kwoty dofinansowania poświęcona zostanie na organizację konkursu przyrodniczego dla uczniów szkół łowickich, konkursu plastycznego oraz na nagrody dla uczniów. 11 500 zł zostanie przeznaczona na liczne pomoce naukowe m.in. mikroskopy, lupy, szkła powiększające, filmy i gry edukacyjne itp.