Forum Młodzieży Szkół Katolickich

Po dwóch latach przerwy mogliśmy wrócić do naszej tradycji udziału w Forum Szkół Katolickich, które odbywa się w Częstochowie. Pijarską szkołę reprezentowały klasy 3 LO wraz z Wychowawczyniami oraz o. Darkiem.

Oczywiście musieliśmy wyruszyć bladym świtem, ale cóż to dla nas! Od początku byliśmy w dobrych humorach i prowadziliśmy intensywne rozmowy w autokarze. Podróż minęła więc szybko. Na miejscu braliśmy udział w konferencji, której przewodnim hasłem były słowa Jana Pawła II odnoszące się do tego, że współczesny świat kusi ludzi młodych ułudą, że wszystko jest dostępne i „wszystko można”, należy jednak dokonać dobrego wyboru i powierzyć swoją wolność Bogu. Słyszeliśmy także świadectwa ludzi, którzy odkryli moc Bożej miłości. Ważnym momentem był udział w Mszy Świętej i zawierzenie Matce Bożej.

Było to dla nas ważne spotkanie, którego owoców na pewno będziemy doświadczać.