Geograficzne sukcesy licealistów

W dniu 3 lutego pięcioro uczniów z Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu wzięło udział w zawodach II stopnia okręgowego etapu XLIX Olimpiadzie Geograficznej. Byli to: Amelia Gładka z klasy IIHL, Julia Jaśniewska z klasy IIPM, Julia Michalak z klasy IIHL, Maksymilian Kocon z klasy III PM i Szymon Kotlarski z klasy IV HL. 

Aby wziąć udział w zawodach II stopnia, uczniowie musieli napisać pracę. W tej edycji olimpiady tematy pracy badawczej były następujące:

  • Przekrój krajobrazowy.
  • Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego.
  • Analiza porównawcza dwóch gmin pod względem warunków życia ludności.
  • Analiza porównawcza dwóch mezoregionów fizycznogeograficznych.

Należy nadmienić, że prace uczniów było wysoko ocenione przez Okręgowy Komitet Olimpiady Geograficznej. Uczennica Julia Jaśniewska zdobyła 97% , co dało jej drugie miejsce w województwie. Sukcesem może pochwalić się również Amelia Gładka 91% i Maksymilian Kocon 92%. Etap okręgowy składał się z trzech testów. Niestety, nie udało się powtórzyć ubiegłorocznego wyniku. Przypomnijmy Igor Zatorski – obecnie uczeń klasy IV PE – zdobył tytuł finalisty, co daje mu 100 % na egzaminie maturalnym z geografii. Nauczyciel Katarzyna Wojciechowska jest zadowolona ze swoich uczniów. Twierdzi, że niewiele punktów zabrakło dwóm uczniom, aby powalczyć o udział w finale.

Przed uczniami dużo pracy. Udział w finale wymaga szerokiej wiedzy, nie tylko z zakresu geografii, ale także ekonomii i nauk społecznych.  Nasze uczestnictwo w III finałowym etapie będzie jednak widoczne na plakacie, reklamującym olimpiadę geograficzną. Autorką tegorocznego plakatu jest Małgorzata Tybuś z klasy III PM.