Innowacyjność w Pijarskiej

Pijarska szkoła, korzystając z dofinansowania z MEiN-u, zakupiła pomoce dydaktyczne za kwotę 72 000 zł. Uczniowie używają już nowoczesnych programów multimedialnych Corinth na lekcjach oraz w ramach kół zainteresowań. Program Corinth to najbardziej zaawansowana aplikacja edukacyjna na rynku łącząca technologię  z narzędziami, z których nauczyciele korzystają na co dzień. Programy Corinth- zdaniem profesjonalistów- oznaczają zupełnie inną jakość nauczania. Trudne zagadnienia stają się łatwiejsze do zrozumienia.  Także uczniowie podkreślają skuteczność tej metody w zdobywaniu wiedzy. 

Zostały zakupione również nowe mapy, w tym mapa 3D, modele demonstracyjne, które ułatwiają zrozumienie procesów przebiegających na powierzchni i we wnętrzu Ziemi, zestawy do doświadczeń z fizyki, chemii oraz biologii.

Młodszych uczniów z pewnością ucieszą globusy indukcyjne, modele demonstracyjne i kolorowe plansze.