,,Kiepski klimat dla wody”

Woda jest niezbędna w każdym aspekcie życia człowieka. Od jej czystości i dostępności zależna jest szansa na zdrowe i godne życie. Bez niej trudno jest przygotować jedzenie albo zadbać o higienę własną i gospodarstwa domowego. Ogromne ilości wody są zużywane każdego dnia w rolnictwie i przemyśle. Uprawy, zwłaszcza w rejonach o ciepłym klimacie, wymagają nawadniania. Podobnie hodowla zwierząt, która generuje jeszcze większe zapotrzebowanie na wodę. Trudności w dostępie do wody wpływają bezpośrednio na możliwość edukacji i rozwoju człowieka, a także na rozwój ekonomiczny oraz dobrobyt całych społeczeństw.

Dnia 22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ. Uczniowie Pijarskiego Liceum poprzez przygotowane kartki chcą uświadomić wszystkim ważność i wartość wody. Tym happeningiem przyłączyli się do działań edukacyjnych Polskiej Akcji Humanitarnej ,,Kiepski klimat dla wody”.